99499威尼斯(中国)-360百科

เกี่ยวกับเรา

หน้าแรก > เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

ประวัติโดยย่อมหาวิทยาลัยชนชาติกุ้ยโจว

ข่าวมาจาก: xxxเวลาประกาศ: 2019-04-15 คนเรียกดูครั้ง: 90

Guizhou University for Nationalities ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 1951, โดยสังกัดรัฐบาลของมณฑลกุ้ยโจว,เป็นสถาบันการศึกษาเก่าแก่ที่สำคัญแห่งแรกของมณฑลกุ้ยโจว,รัฐบาลของมณฑลกุ้ยโจวและคณะกรรมการกิจการพลเรือนแห่งชาติร่วมกันสร้างสร้างขึ้น,การศึกษาระดับปริญญาตรีของสาธารณรัฐประชาชนจีนมีการประเมินผลในด้านการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาวิทยาลัยที่ดีเยี่ยมยอมรับการมอบทุนรัฐบาลจีนเพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ.

มหาวิทยาลัยมีวิทยาเขตสองแห่งคือเขต Huaxi และ Gui an New District University City, พื้นที่ มีทั้งหมด 2,825 ไร่, แบ่งเป็น,วิทยาเขตHuaxiมีพื้นที่จำนวน 1,325 ไร่,และวิทยาเขต Gui an New District University City มีพื้นที่จำนวน 1,500 ไร่, อาคารเรียนมีขนาด 750,000 ตารางเมตร,ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยมีหนังสือ 214 ล้านเล่ม, หนังสืออีเลคโทรนิคส์ 115ล้านเล่ม, ทรัพยากรดิจิทัล 33TB, วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 16,000 ชนิด.

มหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอน 87 สาขา, 10จุดการอนุมัติการศึกษาระดับปริญญาโท,9 จุดการอนุมัติปริญญาโทมืออาชีพ, 1 ปริญญาเอก, 6เวิร์กสเตชันระดับบัณฑิตศึกษา, ทางมหาวิทยาลัยจะทำรับสมัครนักเรียนจาก 11 มนฑล (เขตเทศบาล, เขตปกครองตนเอง), ปัจจุบันมีนักศึกษาภาคปกติ 21,516 คน,นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ 11,013 คน.

มหาวิทยาลัย มีคณะธุระกิจการค้า, คณะที่ทำการเปิดการเรียนการสอน,คณะกฎหมาย, คณะ สังคมศาสตร์และมนุศาสตร์, คณะลักธิมากช์(marxism), คณะวัฒนธรรมชาติพันธุ์และวิทยาศาสตร์พุทธิปัญญา, คณะวรรณคดี, คณะ ภาษาต่างประเทศ, คณะการสื่อสาร, คณะวิทยาศาสตร์ข้อมูลและวิศวกรรมสารสนเทศ,คณะวิศวกรรมเครื่องกลและอิเล็กทรอนิกส์, คณะวิศวกรรมเคมี (วิทยาลัยแพทยศาสตร์ชาติพันธุ์), คณะนิเวศวิทยาและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ, สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม, คณะการท่องเที่ยวและธุรกิจการบิน, คณะดนตรีและนาฏศิลป์, คณะวิจิตรศิลป์, คณะพละศึกษาเป็นต้น,มหาวิทยาลัยที่ทั้งหมด19คณะ,มีการศึกษาระดับอุดมศึกษา,การศึกษาต่อเนื่อง (อาชีวศึกษาและวิทยาลัยเทคนิค), บัณฑิตวิทยาลัย, สถาบันการจัดการและการสอนเช่นสถาบันการศึกษานานาชาติ, สถาบันมนุษยศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยความร่วมมืออิสระ, ศูนย์ฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านข้อมูลและศูนย์ข้อมูลวิศวกรรมและเทคโนโลยี, ห้องสมุด, สื่อการสอนเช่นวารสาร.

ทางมหาวิทยาลัยได้มีแผนพัฒนาโครงสร้าง ที่มั่งคงมีบุคลากรทางการศึกษา1,571ท่าน, อาจารย์ประจำมีจำนวน1069ท่าน, ผู้ที่มีตำแหน่งทางวิชาชีพขั้นสูง180ท่าน, รองตำแหน่งขั้นสูง563ท่าน, วุฒิการศึกษาปริญญาเอก 281ท่าน, วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท 809 ท่าน, วุฒิการศึกษาระดับการศึกษาปริญญาเอก, อาจารย์นักวิชาการนักวิชาการวิจัย 431ท่าน, (เป็นบุคลกรทางการศึกษาเท่านั้น).

มหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญการศึกษาแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศ, มีดังต่อไปนี้คือ สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น, ออสเตรเลีย, นิวชีแลนค์, สิงคโปร์, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เนเธอร์แลนด์, เกาหลี, มาเลเชีย, มหาวิทยาลัยประเทศอื่นๆดำเนินการแลกเปลี่ยนนักเรียน, การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ, การฝึกอบรมครูและความร่วมมือในการทำวิจัย ปัจจุบันมาจากสหรัฐอเมริกา, เกาหลี, รัสเชีย, ลาว, กัมพูชา, เวียดนาม, ญี่ปุ่น, ไทย, อียิปต์เป็นต้น,นักศึกษาต่างชาติมากกว่า 300 คนจาก 23 ประเทศ.

Copyright: Guizhou Minzu University